Studijní poradenství

Studijní poradce se snaží především podpořit studenty v jejich studijním úsilí a pomoci jim zvládat náročné situace se studiem spojené. Pomůže s adaptací na vysokou školu i s přípravou na zkouškové období. Specializuje se především na vnitřní předpisy Ostravské univerzity. Ve své činnosti se zaměřuje taktéž na uchazeče o studium, kterým nabízí poradenství v oblasti vhodného výběru studijního programu a zpřehledňuje jejich širokou nabídku.

Nové elektronické kurzy Moodle


Průvodce STUDENTA Ostravskou univerzitou

Průvodce UCHAZEČE Ostravskou univerzitou


Služby studijního poradenství jsou poskytovány nezávisle na jiných odděleních OU. Vaše osobní údaje i sdělené informace jsou pro nás důvěrné a s nikým mimo Poradenské centrum je nesdílíme.

Pro koho tu jsme?

studenti uchazeči

Co vám nabízíme?

  • informace pro volbu studijního oboru, formy studia a efektivní přípravy na přijímací řízení
  • podpora při adaptaci na nové studijní a životní podmínky
  • pomoc při řešení studijních problémů v průběhu celého studia
  • spolupráce při zkouškovém období, prevence studijního selhání
  • strategie efektivního studijního stylu
  • zvládání stresu, boj s prokrastinací, motivace ke studiu
  • poradenství při zvažování přestupu na jiný obor nebo školu

napište nám

Kdo se vám bude věnovat?

Bc. Tereza Kuchařová
Bc. Tereza Kuchařová
Tereza Kuchařová je absolventkou Ostravské univerzity a sama tak zná život studenta na Ostravské se vším, co k tomu patří.
Podílí se například na tvorbě Průvodce pro studenta a uchazeče na Moodle a zná spoustu tipů a rad do studia. Spolupracovala na nabídce studijních programů a uchazečům pomáhá hledat a najít důležité informace.
Během studia se zúčastnila výjezdu v rámci programu Erasmus+ a se zahraničními studenty pracuje i dnes.

Jak mě můžete kontaktovat?
e-mail:
telefon: 553 46 1341
Facebook


Zveřejněno / aktualizováno: 25. 01. 2021