Studijní poradenství

Studijní poradenství
Studijní poradce se snaží především podpořit studenty v jejich studijním úsilí a pomoci jim zvládat náročné situace se studiem spojené. Pomůže s adaptací na vysokou školu i s přípravou na zkouškové období. Specializuje se především na vnitřní předpisy Ostravské univerzity. Ve své činnosti se zaměřuje taktéž na uchazeče o studium, kterým nabízí poradenství v oblasti vhodného výběru studijního programu a zpřehledňuje jejich širokou nabídku.

Nové elektronické kurzy Moodle


Průvodce STUDENTA Ostravskou univerzitou

Průvodce UCHAZEČE

Kapesní průvodce studenta


Služby studijního poradenství jsou poskytovány nezávisle na jiných odděleních OU. Vaše osobní údaje i sdělené informace jsou pro nás důvěrné a s nikým mimo Poradenské a kariérní centrum je nesdílíme.

Pro koho tu jsme?

studenti
uchazeči

Co vám nabízíme?

  • informace při hledání vhodného studijního oboru
  • přehled během přijímacího řízení a přípravu na něj
  • podporu při adaptaci na nové studijní a životní podmínky
  • pomoc při řešení studijních potíží v průběhu celého studia
  • spolupráci během zkouškového období a prevenci studijního selhání
  • zaměření na strategii efektivního studijního stylu
  • oporu při zvládání stresu, boji s prokrastinací, hledání motivace ke studiu
  • poradenství při zvažování přestupu na jiný program nebo školu
  • dlouhodobou spolupráci formou průvodcovství studiem pro studenty a uchazeče ohrožené socio-ekonomickým a etnickým znevýhodněným
  • poradenství pro zahraniční studenty

napište nám

Kdo se vám bude věnovat?

Bc. Tereza Kuchařová
Bc. Tereza Kuchařová
Tereza Kuchařová je absolventkou Ostravské univerzity a sama tak zná život studenta na Ostravské se vším, co k tomu patří.
Podílí se například na tvorbě Průvodce pro studenta a uchazeče na Moodle a zná spoustu tipů a rad do studia. Spolupracovala na nabídce studijních programů a uchazečům pomáhá hledat a najít důležité informace.
Během studia se zúčastnila výjezdu v rámci programu Erasmus+ a se zahraničními studenty pracuje i dnes.

Jak mě můžete kontaktovat?
e-mail:
telefon: 553 46 1341
Facebook


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 02. 2023