Psychologické poradenství

Posláním psychologického poradenství je poskytovat studentům podporu a pomoc při řešení různých studijních i osobních nesnází. V této souvislosti bezplatně nabízíme široké spektrum odborných psychologických služeb. Studijní a osobní peripetie či zátěžové situace u nás mohou studenti konzultovat a řešit diskrétně, v bezpečné atmosféře založené na porozumění, úctě a vzájemné důvěře. Mlčenlivost psychologa o probíraných tématech, stejně tak i etika jeho práce jsou samozřejmostí.

Pro koho tu jsme?

studenti

Co vám nabízíme?

Osobní konzultace

Individuální konzultace v rámci psychologického poradenství poskytujeme v těchto oblastech:

  • adaptace na VŠ (osamostatnění a převzetí odpovědnosti, změna prostředí aj.)
  • studijní obtíže (nadměrná tréma, stres, předzkouškové stavy, dlouhodobé odkládání povinností, neefektivní příprava aj.)
  • osobní potíže (nejistota, nerozhodnost, úzkostné a depresivní stavy, poruchy pozornosti aj.)
  • psychohygiena

Jak se na konzultaci objednat?

Osobní schůzku je nezbytné domluvit s poradcem vždy předem prostřednictvím e-mailu na adrese . V textu zprávy, prosím, alespoň stručně uveďte, o jakou záležitost se jedná.

Nemůžete-li se na domluvenou konzultaci dostavit, dejte nám to, prosím, co nejdříve vědět.

E-mailové poradenství

Dotazy týkající se vašeho psychického stavu nebo životní situace s námi můžete krátce zkonzultovat i prostřednictvím e-mailu. Rádi vám také pomůžeme s vyhledáním kontaktů na další odborníky či specializované organizace mimo univerzitu.

Jak nás kontaktovat?

E-mailové poradenství poskytujeme na adrese . Pro komunikaci, prosím, používejte vždy vaši školní e-mailovou adresu.

Na dotazy obvykle odpovídáme do 7 pracovních dnů. Pokud by tomu bylo jinak, informujeme klienta o této skutečnosti pomocí automatického e-mailu. V rámci jedné problematiky odesíláme maximálně 3 e-maily.

Také v případě E-mailového poradenství bere klient na vědomí Informace o zpracování a ochraně osobních údajů v Poradenském centru OU.

napište nám


Zveřejněno / aktualizováno: 30. 10. 2020