O nás

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA otevřela v říjnu 2018 pro své budoucí, současné i bývalé studenty PORADENSKÉ CENTRUM.

Posláním centra je napomáhat, podporovat a rozvíjet studenty, absolventy a uchazeče při studiu, v osobním i profesním životě. Cílem je poskytovat komplexní nabídku služeb v rámci studijního, kariérního, psychologickéhosociálně-právního poradenství formou individuálních konzultací a prožitkových i vzdělávacích aktivit. Nedílnou součástí Poradenského centra OU je také Centrum Pyramida pro studenty se specifickými potřebami.

Poradenské centrum koordinuje dobrovolnické aktivity studentů a absolventů Ostravské univerzity na portále POMAHAME.OSU.CZ.

Základem naší práce jsou tyto zásady:
Porozumění
Otevřenost
Diskrétnost
Profesionalita
Odbornost
Respekt
Aktivní přístup

Při naší práci se řídíme Etickým kodexem pracovníků vysokoškolských poraden.


Facebook
Kontakty

Zpracování osobních údajů

Nedílnou součástí poskytování poradenských služeb je práce s osobními údaji klientů. Zaměstnanci Poradenského centra OU jsou si plně vědomi důvěrné povahy těchto údajů, a proto s nimi pracují v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů známým pod zkratkou GDPR.

S poskytnutými osobními údaji pracují pouze zaměstnanci Poradenského centra, kteří je zásadně neposkytují nikomu dalšímu, zejména ne vyučujícím, pracovníkům studijních oddělení ani jiným zaměstnancům OU mimo Poradenské centrum. Přístup k osobním údajům navíc nemají ani všichni zaměstnanci Poradenského centra, nýbrž pouze ti z nich, kteří se bezprostředně podílejí na řešení klientova případu. Případné sdílení osobních údajů klienta mezi zaměstnanci Poradenského centra se týká pouze těch, jejichž odbornost je nezbytná pro to, aby klientovi mohla být poskytnuta komplexní poradenská péče.

Pokud chcete zjistit, jaké osobní údaje od vás získáváme a co s nimi děláme, přečtěte si dokument Informace o zpracování a ochraně osobních údajů.


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 05. 2021