Poradenství pro studenty se specifickými potřebami

Ostravská univerzita se dlouhodobě řadí k univerzitám, které považují za prioritní vytvářet podmínky ke studiu a jeho úspěšnému dokončení všem studentům včetně studentů se specifickými potřebami.

V akademickém roce 2008/2009 vzniklo Centrum Pyramida pro studenty se specifickými potřebami, které se stalo od roku 2020 součástí Poradenského centra OU a podporuje více než 100 registrovaných studentů a uchazečů se specifickými potřebami.

Řídíme se heslem „pomoz mi, abych to dokázal sám“, neboť našim posláním je podání pomocné ruky při překonávání bariér souvisejících se zdravotním postižením v průběhu vysokoškolského studia.

Pro koho tu jsme?

uchazeči se speciiálními potřebami studenti se speciiálními potřebami vyučující

Dveře Ostravské univerzity mají otevřené uchazeči a studenti se zrakovým, sluchovým a pohybovým postižením, se specifickými poruchami učení, poruchami autistického spektra a psychickým či chronickým onemocněním včetně narušených komunikačních schopností.

Co vám nabízíme?

Poradenství pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami nabízí podporu a pomoc osobám se zdravotním postižením, znevýhodněním nebo omezením, které vyžaduje zohlednění při studiu. Nabízíme vám například tyto služby:

  • Informace o možnostech studia na jednotlivých fakultách Ostravské univerzity s ohledem na specifické potřeby
  • modifikaci přijímacího řízení
  • individuální konzultace
  • pedagogické a psychologické poradenství
  • diagnostiku specifických poruch učení
  • tlumočnické, zapisovatelské a asistenční služby
  • adaptaci studia i studijních materiálů
  • zapůjčení kompenzačních pomůcek

Jak se k nám objednat?

Osobní konzultace s poradcem je možná na základě předchozí e-mailové nebo telefonické domluvy.


napište nám

Kdo se vám bude věnovat?

Ing. Kateřina Žvaková
Kateřině Žvakové byla empatie a ochota pomáhat lidem vždy blízká. Přestože má technické vzdělání, s prací s lidmi má mnoho zkušeností. Dlouhodobě působí v neziskovém sektoru jako mentorka a lektorka osob ohrožených na trhu práce a má více než desetiletou praxi v oblasti personalistiky a firemního vzdělávání.

Petr Figala
Petr Figala působí v Centru Pyramida od úplného počátku. Podílel se tak na jeho vzniku a na formování širokého spektra služeb. Za desítku let fungování centra získal u studentů se specifickými potřebami důvěru, neboť jim vždy v klidu a s porozuměním pomáhá vytvářet příznivější podmínky ke studiu. Kromě konzultační činnosti připravuje také kurzy pro zaměstnance OU a spolupracuje s organizacemi zaměřenými na problematiku studentů se specifickými potřebami.

Jak nás můžete kontaktovat?
e-mail: ,
telefon: 553 46 1234


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 08. 2020