Sociálně-právní poradenství

Sociálně-právní poradenství
Sociálně-právní poradenství je určeno studentům, kteří se nachází ve složité životní situaci. Poskytujeme základní i odborné poradenství a pomoc při řešení problémů s právním aspektem. Pomáháme studentům zorientovat se ve finančních a praktických záležitostech spojených se studiem a zprostředkovat kontakty na podpůrné služby.

Služby sociálně-právního poradenství jsou poskytovány bezplatně a nezávisle na jiných odděleních OU. Vaše osobní údaje i sdělené informace jsou pro nás důvěrné a s nikým mimo Poradenské centrum je nesdílíme.

Pro koho tu jsme?

studenti

Oblasti sociálního poradenství:

  • sociální záležitosti spojené se studiem (stipendia, stravování, ubytování aj.)
  • finanční záležitosti spojené se studiem (nedostatek finančních prostředků, poplatky spojené se studiem, studium a brigády aj.)
  • praktické záležitosti spojené se studiem (studentské výhody, karta studenta aj.)
  • rodinná a vztahová problematika (mateřství, rozvod, úmrtí, závislost, nemoc, problematika opatrovnictví, náhradní rodinná péče aj.)
  • zpřehlednění sociálního systému (sociální služby, pojištění, sociální dávky aj.)
  • zprostředkování kontaktů na podpůrné služby (sociální a právní služby v Ostravě, kontakty na instituce, u kterých lze uplatnit právní nárok či splnit povinnost)

Oblasti právního poradenství:

  • pracovně právní záležitosti (pracovní smlouvy a dohody)
  • legislativa, posouzení právní povahy problému
  • konzultace záležitostí týkajících se práva správního, sociálního zabezpečení, občanského, rodinného a pracovního

Jak se k nám objednat?

Osobní konzultace s poradcem je možná na základě předchozí e-mailové nebo telefonické domluvy.

Pro zodpovězení jednoduchých dotazů můžete využít také e-mailové konzultace.


napište nám

Kdo se vám bude věnovat?

Mgr. Lenka Caletková, Ph.D.
Mgr. Lenka Caletková, Ph.D.
je sociální poradkyní a absolventkou doktorského studijního oboru Sociální práce na Ostravské univerzitě. Zaměřuje se na komplexní životní situaci studenta, dokáže pomoci v tíživých situacích a nasměrovat na konkrétní specializované organizace.

Jak mě můžete kontaktovat?
e-mail:
telefon: 553 46 1344

Kdo se vám bude věnovat?

Mgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
Mgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
je právník, na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity jako odborná asistentka vyučuje předměty zaměřené na občanské a správní právo. Má také dlouhodobou zkušenost v občanských poradnách, kde se věnuje zvláště tématům rodinného práva a oddlužení.

Jak mě můžete kontaktovat?
e-mail:
telefon: 553 46 3220


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 10. 2021