Sociálně-právní poradenství

Sociálně-právní poradenství
Sociálně-právní poradenství je určeno studentům, kteří se nachází ve složité životní situaci. Poskytujeme základní i odborné poradenství a pomoc při řešení problémů s právním aspektem. Pomáháme studentům zorientovat se ve finančních a praktických záležitostech spojených se studiem a zprostředkovat kontakty na podpůrné služby.

Služby sociálně-právního poradenství jsou poskytovány bezplatně a nezávisle na jiných odděleních OU. Vaše osobní údaje i sdělené informace jsou pro nás důvěrné a s nikým mimo Poradenské centrum je nesdílíme.

Pro koho tu jsme?

studenti

Oblasti sociálního poradenství:

  • sociální záležitosti spojené se studiem (stipendia, stravování, ubytování aj.)
  • finanční záležitosti spojené se studiem (nedostatek finančních prostředků, poplatky spojené se studiem, studium a brigády aj.)
  • praktické záležitosti spojené se studiem (studentské výhody, karta studenta aj.)
  • rodinná a vztahová problematika (mateřství, rozvod, úmrtí, závislost, nemoc, problematika opatrovnictví, náhradní rodinná péče aj.)
  • zpřehlednění sociálního systému (sociální služby, pojištění, sociální dávky aj.)
  • zprostředkování kontaktů na podpůrné služby (sociální a právní služby v Ostravě, kontakty na instituce, u kterých lze uplatnit právní nárok či splnit povinnost)

Oblasti právního poradenství:

  • pracovně právní záležitosti (pracovní smlouvy a dohody)
  • legislativa, posouzení právní povahy problému
  • konzultace záležitostí týkajících se práva správního, sociálního zabezpečení, občanského, rodinného a pracovního

Jak se k nám objednat?

Osobní konzultace s poradcem je možná na základě předchozí e-mailové nebo telefonické domluvy.

Pro zodpovězení jednoduchých dotazů můžete využít také e-mailové konzultace.


napište nám

Kdo se vám bude věnovat?

Mgr. Lenka Caletková, Ph.D.
Mgr. Lenka Caletková, Ph.D.
je sociální poradkyní a absolventkou doktorského studijního oboru Sociální práce na Ostravské univerzitě. Zaměřuje se na komplexní životní situaci studenta, dokáže pomoci v tíživých situacích a nasměrovat na konkrétní specializované organizace.

Jak mě můžete kontaktovat?
e-mail:
telefon: 553 46 1344Zveřejněno / aktualizováno: 20. 05. 2022