Sociálně-právní poradenství

Cílem sociálně-právního poradenství je pomoci studentům zorientovat se v sociální oblasti a nalézt cestu k řešení složitých životních situací. Poskytujeme základní i odborné poradenství potřebné k řešení nepříznivé životní situace a při řešení problémů s právním aspektem.

Pro koho tu jsme?

studenti

Oblasti sociálního poradenství:

  • sociální záležitosti spojené se studiem (stipendia, stravování, ubytování aj.)
  • finanční záležitosti spojené se studiem (nedostatek finančních prostředků, poplatky spojené se studiem, studium a brigády aj.)
  • praktické záležitosti spojené se studiem (studentské výhody, karta studenta aj.)
  • rodinná a vztahová problematika (mateřství, rozvod, úmrtí, závislost, nemoc, problematika opatrovnictví, náhradní rodinná péče aj.)
  • zpřehlednění sociálního systému (sociální služby, pojištění, sociální dávky aj.)
  • zprostředkování kontaktů na podpůrné služby (sociální a právní služby v Ostravě, kontakty na instituce, u kterých lze uplatnit právní nárok či splnit povinnost)

Oblasti právního poradenství:

  • pracovně právní záležitosti (pracovní smlouvy a dohody)
  • legislativa, posouzení právní povahy problému
  • konzultace záležitostí týkajících se práva správního, sociálního zabezpečení, občanského, rodinného a pracovního

Jak se k nám objednat?

Osobní konzultace s poradcem je možná na základě předchozí e-mailové nebo telefonické domluvy.

Pro zodpovězení jednoduchých dotazů můžete využít také e-mailové konzultace.


napište nám

Kdo se vám bude věnovat?

Mgr. Lenka Caletková, Ph.D.
Mgr. Lenka Caletková, Ph.D.
je absolventkou doktorského studijního oboru Sociální práce na Ostravské univerzitě. Zaměřuje se na komplexní životní situaci studenta, dokáže pomoci v tíživých situacích a nasměrovat na konkrétní specializované organizace.

Jak mě můžete kontaktovat?
e-mail:
telefon: 553 46 1344


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 08. 2020