Kontakty

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Poradenské centrum OU
Mlýnská 702/5
702 00 Moravská Ostrava
2. podlaží


Centrum Pyramida
pro studenty
se specifickými potřebami

Univerzitní knihovna OU
budova UK, Bráfova 3
702 00 Moravská Ostrava
přízemí
Poradenské centrum OU
Bc. Kamila Hýbnerová
funkce: vedoucí Poradenského centra a Centra Pyramida
činnost: řízení činnosti a organizace aktivit Poradenského centra a Centra Pyramida, kontakt se zaměstnavateli
e-mail:
telefon:553 46 1340, 608 633 377
Bc. Tereza Kuchařová
funkce: studijní poradce
činnost: studijní poradenství pro studenty OU i uchazeče o studium
e-mail:
telefon:553 46 1341
Ing. Lenka Lapišová
funkce: kariérní poradce a kouč
činnost: kariérní poradenství, koučink a vedení vzdělávacích a rozvojových kurzů
e-mail:
telefon:553 46 1342
Mgr. Hana Kovářová
funkce: psycholog
činnost: psychologické poradenství a diagnostika
e-mail:
telefon:553 46 1345
Mgr. Magdaléna Divínová
funkce: specialista pro kontakt s absolventy
činnost: organizace aktivit a propagace Poradenského centra, práce s absolventy, Portál absolventů
e-mail:
telefon:553 46 1343
Mgr. Lenka Caletková, Ph.D.
funkce: sociální poradkyně
činnost: poradenství v sociálních záležitostech spojených se studiem
e-mail:
telefon:553 46 1344
Mgr. Martina Hoňková
funkce: konzultant pro praxe, stáže a pracovní inzerci
činnost: spolupráce s firmami a partnery univerzity v oblastí praxí, stáží a pracovních příležitostí, JobTeaser
e-mail:
telefon:724 815 428
Ing. Petra Paquet
funkce: specialistka pro rozvoj a vzdělávání akademických pracovníků
e-mail:
telefon:553 46 1346
Ing. Kateřina Žvaková
funkce: referent pro studenty se specifickými potřebami
činnost: poradenství pro studenty se specifickými potřebami, mapování bezbariérovosti, adaptace a digitalizace studijních materiálů, organizace vzdělávacích a PR aktivit spojených s Centrem Pyramida
e-mail:
telefon:553 46 1234
Petr Figala
funkce: referent pro studenty se specifickými potřebami
činnost: poradenství pro studenty se specifickými potřebami, mapování bezbariérovosti, adaptace a digitalizace studijních materiálů, organizace vzdělávacích a PR aktivit spojených s Centrem Pyramida
e-mail:
telefon:553 46 1234

Studentští ambasadoři
Bc. Hedvika Bučková
funkce: studentská ambasadorka na FSS
činnost: poradenská činnost, propagace univerzity
e-mail:
telefon:737 665 025
Jan Foltýn
funkce: studentský ambasador na PřF
činnost: poradenská činnost, propagace univerzity
e-mail:
telefon:731 765 977
Terezie Gilligová
funkce: studentská ambasadorka na FU
činnost: poradenská činnost, propagace univerzity
e-mail:
telefon:792 238 097
Eddie Knop
funkce: studentský ambasador na FF
činnost: poradenská činnost, propagace univerzity
e-mail:
telefon:731 590 504
Tomáš Kolek
funkce: studentský ambasador na LF
činnost: poradenská činnost, propagace univerzity
e-mail:
telefon: 
Bc. Lucie Krátká
funkce: studentský ambasador na PřF
činnost: poradenská činnost, propagace univerzity
e-mail:
telefon:733 675 998
Bc. Filip Kotala
funkce: studentský ambasador na PdF
činnost: poradenská činnost, propagace univerzity
e-mail:
telefon:737 537 728
BcA. Leonard Kramár
funkce: studentský ambasador na FU
činnost: poradenská činnost, propagace univerzity
e-mail:
telefon: 
MUDr. Martin Palička
funkce: studentský ambasador na LF
činnost: poradenská činnost, propagace univerzity
e-mail:
telefon: 
Ondřej Pernecký
funkce: studentský ambasador na PdF/PřF
činnost: poradenská činnost, propagace univerzity
e-mail:
telefon:739 177 819

Provozní doba
pondělí – pátek8:00 – 15:00

Provozní doba se může měnit s ohledem na účast poradců na akcích Ostravské univerzity. Pro aktuální informace sledujte náš facebook.


Zveřejněno / aktualizováno: 20. 05. 2022