Kontakty

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Poradenské a kariérní centrum OU
Mlýnská 702/5
702 00 Moravská Ostrava
2. podlaží


Centrum Pyramida
pro studenty
se specifickými potřebami

Welcome Centre
budova G, Mlýnská 5
702 00 Moravská Ostrava
přízemí
Poradenské a kariérní centrum OU
Hýbnerová Kamila, Bc.
funkce: vedoucí Poradenského a kariérního centra a Centra Pyramida
činnost: řízení činnosti a organizace aktivit Poradenského a kariérního centra a Centra Pyramida, kontakt se zaměstnavateli
553 46 1340, 608 633 377
Bohačíková Marie
funkce: konzultant pro praxe, stáže a pracovní inzerci
činnost: spolupráce s firmami a partnery univerzity v oblastí praxí, stáží a pracovních příležitostí, JobTeaser
553 46 1343
Paquet Petra, Ing.
funkce: specialistka pro rozvoj a vzdělávání akademických pracovníků
553 46 1346
Caletková Lenka, Mgr., Ph.D.
funkce: koordinátorka Dobrovolnického centra OU
činnost: spolupráce s neziskovými organizacemi, kariérní festival
553 46 1340
Žvaková Kateřina, Ing.
funkce: referent pro studenty se specifickými potřebami
činnost: poradenství pro studenty se specifickými potřebami, mapování bezbariérovosti, adaptace a digitalizace studijních materiálů, organizace vzdělávacích a PR aktivit spojených s Centrem Pyramida
553 46 1235
Figala Petr
funkce: referent pro studenty se specifickými potřebami
činnost: poradenství pro studenty se specifickými potřebami, mapování bezbariérovosti, adaptace a digitalizace studijních materiálů, organizace vzdělávacích a PR aktivit spojených s Centrem Pyramida
553 46 1234


Studentští ambasadoři
Hlavicová Barbora, BcA.
funkce: studentská ambasadorka na FU
 
Horníková Petra
funkce: studentská ambasadorka na FF
 
Kolek Tomáš
funkce: studentský ambasador na LF
činnost: poradenská činnost, propagace univerzity
 


Provozní doba
pondělí – pátek
8:00 – 15:00

Provozní doba se může měnit s ohledem na účast poradců na akcích Ostravské univerzity. Pro aktuální informace sledujte náš facebook.


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 01. 2024