Jak to u nás chodí

Vítejte na stránkách Poradenského a kariérního centra Ostravské univerzity.

Co nabízíme?

V našem Centru poskytujeme 4 různá poradenství:

a navíc také koučink.

Nabízíme krátkodobou i dlouhodobou spolupráci mezi vámi a Centrem. Každý poradce poskytuje individuální osobní konzultace, nebo v případě domluvy také online z domova.

Společně připravujeme vzdělávací a rozvojové kurzy a workshopy. Své místo si v nich můžete rezervovat prostřednictvím kariérního portálu JobTeaser, který vás může rovnou spojit se zaměstnavatelem nebo vám pomůže najít zajímavou stáž.

Všechny služby nabízíme bezplatně.

Pro koho tu jsme?

uchazeči
studenti
absolventi

Nedílnou součástí Poradenského a kariérního centra OU je Centrum Pyramida, které je zde pro všechny studenty a uchazeče se specifickými potřebami.

Jak konzultace probíhají?

OSOBNÍ KONZULTACE

Probíhají v prostorách Poradenského centra v naší příjemné konzultační místnosti číslo G211, kde si můžete s poradcem pohovořit v klidu a soukromí.

ONLINE KONZULTACE

Probíhají formou videohovoru přes zabezpečenou platformu MS Teams. K online konzultaci budete potřebovat stabilní internetové připojení, zařízení s funkční kamerou a mikrofonem a klidné místo, kde nebudete nikým rušeni.

Telefonní číslo a e-mail najdete u každého z našich poradců a můžete jich využít například pro rychlý dotaz. Jsme také na Facebooku, Messengeru a Instagramu.

Kde nás najdete?

Kde nás najdete?

O nás

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA otevřela v říjnu 2018 pro své budoucí, současné i bývalé studenty PORADENSKÉ A KARIÉRNÍ CENTRUM.

Základem naší práce jsou tyto zásady:
Porozumění
Otevřenost
Diskrétnost
Profesionalita
Odbornost
Respekt
Aktivní přístup

Jak chráníme vaše informace?

Při naší práci se řídíme Etickým kodexem pracovníků vysokoškolských poraden.

Nedílnou součástí poskytování poradenských služeb je práce s osobními údaji klientů. Zaměstnanci Poradenského a kariérního centra OU jsou si plně vědomi důvěrné povahy těchto údajů, a proto s nimi pracují v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů známým pod zkratkou GDPR.

S poskytnutými osobními údaji pracují pouze zaměstnanci Poradenského a kariérního centra, kteří je zásadně neposkytují nikomu dalšímu, zejména ne vyučujícím, pracovníkům studijních oddělení ani jiným zaměstnancům OU mimo Poradenské a kariérní centrum. Přístup k osobním údajům navíc nemají ani všichni zaměstnanci Poradenského a kariérního centra, nýbrž pouze ti z nich, kteří se bezprostředně podílejí na řešení klientova případu. Případné sdílení osobních údajů klienta mezi zaměstnanci Poradenského a kariérního centra se týká pouze těch, jejichž odbornost je nezbytná pro to, aby klientovi mohla být poskytnuta komplexní poradenská péče.

Pokud chcete zjistit, jaké osobní údaje od vás získáváme a co s nimi děláme, přečtěte si dokument Informace o zpracování a ochraně osobních údajů.

Kontakty
Facebook
Instagram

Zveřejněno / aktualizováno: 17. 02. 2023